Liceul Teoretic “Ion Creangă”, constituit în baza şcolii moldoveneşti nr. 11, este plasat în sectorul “Rîşcani” al Chişinăului, pe strada Studenţilor 10/3. 

Şcoala nr. 11, la rîndul ei, a fost infiinţată în octombrie 1944 ca şcoala de 7 ani cu instruire în limba română. Pe acest loc, peste drum de circul naţional, se află organizaţia “Bioprotect”. Peste 10 ani şcoala a primit un nou sediu - pe strada Carmanov-5, unde în prezent este dislocată maternitatea  sectorului Rîşcani. Şcoala a devenit una medie. În actuala clădire colectivul a trecut în anul 1975. 

Liceul Teoretic “Ion Creangă” a fost constituit în baza şcolii nr. 11 “Ion Creangă”, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 484 din 26.12.1990 ca liceu teoretic moldo-englez.

În baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 05 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 26 decembrie 1990”, în temeiul circularei Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 15-13-805 G s-a modificat Liceul moldo-englez „Ion Creangă” în Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

Liceul are următoarea structură:

  -    ciclul gimnazial (cîte 4 clase la paralele V-IX);

         La fiecare paralelă a claselor I-IX activează şi cîte o clasă cu profil muzical-coral. La finalizaerea clasei a IX-a elevii se consideră absolvenţi ai ciclului gimnazial şi li se înmînează Certificat de studii gimnaziale, iar cei de la secţia muzical – corală mai obţin suplimentar un certificat al studiilor de profil. Studiile liceale se consideră finalizate după absolvirea clasei a XII-a cu înmînarea Diplomei de bacalaureat, document care permite deţinătorului să se înscrie în învăţămîntul superior.

          Activitatea educaţională se realizează, în temei, conform planurilor Ministerului de ramură, dar, pentru a păstra tradiţia instituţiei, o parte substanţială se realizau în baza planurilor individuale coordonate cu Ministerul de ramură:

Această situaţie s-a păstrat pînă în anul şcolar  2011 cînd Ministerul Educaţiei a diversificat tipurile planurilor - cadru.

        În situaţia în care colectivul liceului a obţinut mai multe realizări, şi se plasează pe un loc prestigios în topul celor mai puternice (solicitate) licee din capitală, se simte o satisfacţie, oamenii consideră că schimbările au fost benefice iar ei sunt, în fond, mulţumiţi cu ceea ce au realizat şi cu ceea ce sunt. Anume acest motiv ne-a determinat să sensibilizăm colectivul spre o nouă schimbare:

Printre personalitățile absolvente ale liceului sunt: