1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Activitatea catedrei 2013

PDF Print E-mail

Decada claselor primare

desfăşurată pe 01.04.2013-05.04.2013

          Anul acesta catedra claselor primare a hotărît să desfăşoare decada inspirată de anotimpul cel mai frumos al anului- Primăvara.

          Deoarece menirea unui professor de la clasele primare este de a educa o personalitate aptă pentru societatea în continuă dezvoltare, am ales un generic deosebit “ Politeţea –Floarea Umanităţii!”

                     Studiind literatura de specialitate,  am încercat să creăm atmosfera corespunzătoare, să montăm copii pentru o săptămînă pe parcursul căreea să fim buni cu toată lumea, să deosebim binele de rău, să punem accent pe ajutor, stimă şi respect, să desfăşurăm o colaborare fructuoasă între colegi, clase, echipe. În această perioadă am fost politicoşi în diverse situaţii create şi insinuate, graţie acestor fapte elevii au înţeles necesitatea inevitabilă de a fi politicoşi mereu.

                   În fiecare zi a decadei am fost ghidaţi de îndemnul lui Demostene Botez pe care fiecare elev l-a conştiintizat, l-a memorat şi aplicat.

                           Decada a fost desfăşurată confor unui program bine determinat:

             Catedra claselor primare este dirijată de Adela Serbuşcă- dir.adj.cl.primare, şef catedră cl. primare Carolina Negru şi neobositele învăţătoare: Popa Elena, Cocîrla Lora, Paladi Stela, Tcaci Liliana,Primac Sofia, Cocieru Natalia, Baltag Stela, Stratan Eugenia, Minciună Silvia, Botin Elena, Ştirbu Maria,Vlad Ala, care au ştiut cum e mai bine să planifice fiecare zi a decadei pentru a crea un confort psihologic favorabil şi a stabili cele mai frumoase relaţii de parteneriat.În ajutor numaidecît au venit şi părinţii care au contribuit considerabil, mîndrindu-se cu copii săi.

       Nu am uitat în această perioadă şi de personajele preferate de la care învăţăm a fi politicoşi.

        Cu mare grijă elevii claselor primare din L.T. “Ion Creangă” au grijă şi de cei care sunt mai mici, mai în etate, mai vulnerabili. Amabilitatea şi buna înţelegere a persistat în toate clasele, demonstrînd că elevii noştri pe lîngă rezultatele frumoase la învăţătură posedă calităţi demne de apreciere şi laudă.

       Ne comportăm frumos la lecţii, în pauză, la bibliotecă, în ospeţie, acasă, la bunici.                            

       O dosebită atenţie acordăm comportamentului adecvat şi în stradă, unde ne paşte pericolul sporit. Cu această ocazie am ţinut să consolidăm deprinderile la acest capitol , invitînd în ospeţie eroii din specacolul “ Atenţie semafor!”

        Săptămîna claselor a luat sfîrşit şi suntem ferm convinse că elevii au rămas satisfăcuţi şi activităţile desfăşurate au influinţat pozitiv asupra comportamentului acestora.

      Pe viitor vom continua să orientăm activitatea zilnică îmbunătăţind comportamentul elevilor şi reflectînd ideea de a transforma Planeta într-o Planetă politicoasă!